Støtte- og Frivilliggruppen er lokalforeningens helt centrale mødested for vores frivillige aktiviteter, og sociale samvær.

Vi skelner mellem de der er kontingentbetalende medlemmer af Kræftens Bekæmpelse (ca. 3600 i Ballerup kommune), og de der ønsker at gøre en frivillig indsats for Kræftens Bekæmpelse – og ikke nødvendigvis være bundet af at skulle betale årligt medlemskontingent.

Da vi startede lokalforeningen kunne vi se, at hos flere af lokalforeningerne hos Kræftens Bekæmpelse ligger alle aktiviteter i en lille bestyrelse. Derfor har vi valgt, at alle vores egentlige foreningsaktiviteter skal ligge hos de frivillige kræfter.

Bestyrelsens opgave er dermed begrænset til at sikre at der er økonomi og opbakning til de aktiviteter som man – på demokratisk vis – beslutter sig til at lave for Støtte- og Frivilliggruppen. 

Eksempler på lokalforeningens frivillige aktiviteter kan være:

  • foredrag
  • oplysningskampagner
  • støtte til fundraising (Landsindsamlingen & Lyserød Lørdag)
  • interne sociale (hygge) arrangementer
  • mv.

Udover at være et forum for lokale frivillige, så er man også velkommen i Støtte- og Frivilliggruppen hvis man er nuværende eller tidligere kræftpatient, samt pårørende dertil. 

Vi er idag ca. 10-15 frivillige i Støtte- og Frivilliggruppen.

 

Mødetid og sted

Støtte- og Frivilliggruppen mødes fast den anden torsdag i hver måned.

Mødestedet er “Posthuset” i Ballerup.

Se også vores [kalender] for næste møde.