Tilføj din overskrift her

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til formål at sikre at Kræftens Bekæmpelses formål, vision og mission samt pejlemærker bliver opfyldt på lokalt plan.

 

Derudover er de helt generelle opgaver:

 • at sikre flere aktive frivillige til vores Støtte- og Frivilliggruppe, samt Patientstøttecafé
 • sikre at vi har en fornuftig økonomi
 • være proaktiv mht. lokalforeningens aktiviteter
 • mv.

 

Nogle at lokalforeningens opgaver er beskrevet i lokalforeningens vedtægter:

 • at medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål
 • at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål
 • at informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen
 • at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer
 • at arbejde for tilgang af medlemmer
 • at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse

 

Møder og tidsforbrug

Bestyrelsen mødes fysisk én gang hver anden måned – normalt 2 timer sidste onsdag i ulige måneder.

Nogle opgaver ligger som faste opgaver hos formand, næstformand eller kasserer, men som bestyrelsesmedlem forventer vi at bestyrelsens resterende opgaver er ca. ligeligt fordelt, hvilket er ca. 1-2 timer pr. uge.

Det vigtigste er, at du selv siger hvilke opgaver du kunne tænke at arbejde med, og at du syntes det er sjovt og givtigt.

 

Læsestof for nye medlemmer i bestyrelsen

Historik

Nuværende medlemmer af bestyrelsen:

 • Jan Michael Milwertz (2018-10-22 -> )
 • Marianne Petersen (2018-10-22 ->)
 • Anne Kinsbøl (2018-12-03 -> )
 • Ove Kaastrup (2020-09-03 -> )
 • Suppleant, Ove Rasmussen (2022-03-17 -> )

Tidligere medlemmer af bestyrelsen:

 • Janni Stofberg (2022-03-17 -> 2023-02-19)
 • Rosamarie Hillemann (2020-09-03 -> 2022-02-07)
 • Susanne Holst (2021-06-16 -> 2022-01-23)
 • Henrietta Thomsen (2018-10-22 -> 2020-01-06)
 • Serhat Kucukkart (2018-12-03 -> 2019-11-05)